Usługi Koparką

● niwelowanie i równanie terenu
● wykopy pod fundamenty
● wykopy pod instalacje: kanalizacyjne, elektryczne, gazowe, wodne

Nawodnienia

● kompleksowe nawodnienia sadu
● instalacje wodne
● zbiorniki wodne
● oczka wodne

Melioracje

● odwadnianie sadów
● kopanie i czyszczenie rowów
● odwadnianie budynków
● odwadnianie innych upraw